OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Przed korzystaniem z usług Pralni Samoobsługowej prosimy o zapoznanie się z poniższymi, Regulaminem, który stanowi część Umowy o Pranie.

ZASADY OGÓLNE

1. Wskazane wyrażenia mają znaczenie określone poniżej:

a) Pralnia – oznacza firmę Dry&Clean z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Nugat 9/U4, 02-776 Warszawa, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczych pod numerem NIP 5491955922.

b) Lokal – lokal położony w Warszawie, przy ul. Edwarda Habicha 18/U5, w którym Pralnia świadczy Usługi “Pralni Samoobsługowej”.

c) Usługi – oferowane przez Pralnię usługi w zakresie prania i czyszczenia odzieży i innych rzeczy w Lokalu.

d) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 lat i posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usług.

e) Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady świadczenia Usług przez Pralnię.

2. Firma oferuje Usługi w formie Pralni Samoobsługowej, a Klient samodzielnie obsługuje urządzenia do czyszczenia i suszenia.

3. Opłata za Usługę pobierana jest z góry, przed jej wykonaniem.

4. Dostępne są następujące możliwości zapłaty za Usługę:

a) zapłata kartą płatniczą, b) zapłata gotówką, c) zapłata kartą Stałego Klienta.

5. Płatności za Usługi przyjmowane są w polskich złotych.

6. W Lokalu Pralni Samoobsługowej wszelkich płatności za usługę dokonuje się za pośrednictwem automatu płatniczego.

7. Klient może nabyć w Lokalu kartę Stałego Klienta, która umożliwia dokonywanie płatności za Usługi do wartości kwoty na Karcie.

8. Wysokość opłat określa Cennik Usług znajdujący się w Lokalu i na stronie internetowej pod adresem www.sqursus.pl

KORZYSTANIE Z PRALNI SAMOOBSŁUGOWEJ

9. Pralnia Samoobsługowa w Lokalu jest czynna codziennie w godzinach 6:00 – 00:00.

10. Każdego Klienta korzystającego z Pralni Samoobsługowej obowiązuje Bezwzględny Zakaz wprowadzania do Lokalu zwierząt, palenia wyrobów tytoniowych (również elektronicznych) oraz spożywania produktów alkoholowych, wprowadzania rowerów, jazdy na rolkach lub hulajnogach.

11. Klient korzystający z Pralni Samoobsługowej wykonuje Usługę na własną odpowiedzialność. Klient samodzielnie decyduje doborze temperatury i wyborze programu w pralce i suszarce.

12. Klient korzystający z Pralni Samoobsługowej zobowiązany jest korzystać z pralki i suszarki zgodnie z instrukcjami podanymi na urządzeniu.

13. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia odzieży i innych rzeczy powstałe na skutek korzystania z pralki lub suszarki niezgodnie z instrukcją.

14. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody w odzieży i innych rzeczach, których nie można było przewidzieć przed jej praniem lub suszeniem, a wynikające z niedostatecznej trwałości materiału, farbowania, elementów ozdobnych, napisów drukowanych, zbiegania się materiału i tym podobnych, a także za uszkodzenia suwaków, guzików, czy poduszek naramiennych.

15. W Pralni Samoobsługowej zabrania się prania obuwia, odzieży zwierzęcej, legowisk zwierzęcych, mopów, ścierek, odzieży roboczej zabrudzonej smarami lub podobnymi produktami. Zabrania się także wkładania do pralki lub suszarki rzeczy z elementami metalowymi, ciężkimi lub ostrymi mogącymi uszkodzić urządzenie pralnicze, w tym plecaków ze stelażami, walizek, namiotów itp. W Pralni Samoobsługowej zabrania się suszenia w suszarkach prania mokrego i/lub nieodwirowanego.

16. W przypadku naruszenia zakazów określonych w punkcie 15 powyżej:

a) Kara za niezastosowanie się do powyższych zakazów wynosi 300 pln za każdorazowe użycie maszyny niezgodnie z jej przeznaczeniem.

b) Personel Pralni Samoobsługowej ma prawo odmówić wykonania Usługi, przerwać pranie lub suszenie odzieży oraz wyjąć rzeczy Klienta z maszyny.

c) W przypadku uszkodzenia pralki lub suszarki Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody w pełnej wysokości na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

17. Klient po podjęciu decyzji o wyborze programu prania lub suszenia i uruchomieniu przycisku START nie ma możliwości zmiany programu prania lub suszenia.

18. Profesjonalne środki chemiczne do prania i płukania dozowane są automatycznie po uruchomieniu każdej pralki w Lokalu. Nie należy dodawać własnych środków w formie proszków, płynów czy to kapsułek.

19. Klient przed przystąpieniem do prania lub suszenia ma prawo opróżnić bęben maszyny z rzeczy pozostawionych przez innego Klienta. Klient w takiej sytuacji jest zobowiązany pozostawić cudzą własność w dedykowanym koszu wskazanym w Lokalu.

20. Kosze znajdujące się w Lokalu stanowią własność Pralni i mogą być używane tylko i wyłącznie na terenie Lokalu. Bezwzględnie zabrania się wynoszenia koszy poza Lokal. Każdorazowe naruszenie powyższego Zakazu będzie traktowane jako nie uprawnione przywłaszczenie cudzego mienia.

21. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Lokalu. Po upływie 30 dni pozostawione rzeczy będą utylizowane.

NASZA MARKA:

adres:

Edwarda Habicha 18,
02-495 Warszawa

Informujemy, iż wystawiamy Faktury VAT. Aby uzyskać fakturę, prosimy o przesłanie zdjęcia paragonu zapłaty wraz danymi do faktury oraz adresem e-mail w dniu wykonania usługi, na nr tel.: 530 235 046 lub biuro@sqursus.pl